Financiació de cursos, seminaris i tallers

Aquests cursos, tallers i seminaris han sigut possibles gràcies a les ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, a partir de la Resolució de 6 de setembre de 2018 de la Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l’Ordre 31/2017, de 29 de novembre que pot consultar-se ACÍ.