Protecció de dades personals

POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES DE LLAVORS D’ACÍ

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
La entitat responsable es l’associació LLAVORS D’ACÍ, amb CIF G97926034 i domicili en C/Quart, 80 de València (46008), i correu electrònic llavorsd@llavorsdaci.org

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A LLAVORS D’ACÍ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la

finalitat de Gestió de persones sòcies i enviament de comunicacions informatives sobre les nostres activitats o informacions d’interés sobre les varietats locals, la biodiversitat, l’agroecologia o la sobirania alimentària.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades de les persones sòcies es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’associació, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades de les persones interessades es mantindran fins que la persona interessada comunique el contrari.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Disposem de les teues dades perquè:

  • Ets persona sòcia de Llavors d’ací i ens has comunicat les teues dades al butlletí d’inscripció (nom i cognoms, dni, adreça, telèfon, email i compte bancari).
  • Has manifestat la teua voluntat de estar informat/da de les nostres novetats i de notícies d’interés sobre l’àmbit d’actuació de l’associació (a la web, per correu o en persona).

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

No es cediran les teues dades a tercers, excepte obligació legal.

Quan transferirem les teues dades a tercers països?

No es cediran les teues dades a tercers països.

Amb quin objectiu tractem les teues dades personals?

Amb l’objectiu d’informar-te de les nostres activitats i de notícies relacionades amb les varietats locals, la biodiversitat, l’agroecologia o la sobirania alimentària.

Subscripció al butlletí informatiu
LLAVORS D’ACÍ és propietària de la llista de subscripció al butlletí situada en Mailrelay. Les dades recaptades obligatòriament en aquest butlletí és el correu electrònic. A través d’un formulari de subscripció al lloc web, ens informes de la teua voluntat de subscriure’t al butlletí. Pot accedir a la Política de Privadesa (en anglès) de Mailrelay en el següent enllaç: https://mailrelay.com/es/politica-de-privacidad

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les dades de caràcter personal que ens proporciones emplenant el formulari de registre que apareix en subscriure’s al butlletí s’arreplegaran en fitxer denominat “Persones interessades” el responsable de la qual és LLAVORS D’ACÍ.

I el lloc web?

El lloc web www.llavorsdaci.org pertany i és gestionat per l’associació LLAVORS D’ACÍ, amb CIF G97926034 i domicili en C/ Quart, 80 de València (46008).

Pots posar-te en contacte amb nosaltres al correu: llavorsd@llavorsdaci.org

Quins són els teus drets?
Pots accedir a les teues dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser arreplegats. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teues dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular. Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a llavorsd@llavorsdaci.org

Si consideres que el tractament de les teues dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privadesa, pots presentar una reclamació: A la nostra persona delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades; Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, tant en la seu electrònica com per correu postal.

LLAVORS D’ACÍ es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seua modificació, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb l’establit en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, aprovat per Reial decret 1720/2007 del 21 de desembre.

Podràs exercitar, directament o mitjançant representant, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teues dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguen les següents dades: nom, cognoms, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud, dirigida a la següent adreça de correu electrònic: llavorsd@llavorsdaci.org, o al correu ordinari: Llavors d’ací, C/ Quart, 80, 46008, València.