La junta directiva

Al gener de 2019 el número de persones sòcies de l’associació és de 152.

La junta directiva està formada per:

– Un President: Enrique Martínez

– Una Vicepresidenta: Mayte Forner

– Un Secretari: Franc Garcia

– Un Tresorer: Alberto Llopis

– Dos Vocals: Toni Espi i Manuel Lopez