Qui pot conservar?

La biodiversitat vegetal ha d’estar sota el control de les persones que cultiven i consumeixen els aliments, és a dir en mans de la ciutadania; mai en mans de les multinacionals i dels governs servils d’aquestes empreses. El paper que compleixen universitats i altres centres d’investigació és positiu però no han de oblidar al servei de qui estan.

Els principals protagonistes de la conservació de la biodiversitat agrària i cultural deuen ser:

1. Les persones agricultores (professionals o aficionats ), intercanviant material genètic, i conreant-lo en les seves parcel.les per a mantenir actiu aquest procés de selecció.

2. Les persones consumidores, exigint diversitat i rusticitat a la seva cistella.