CURS: Sistemes de producció de material vegetal en agricultura ecològica. Producció de llavors i planters.

CURS: Sistemes de producció de material vegetal en agricultura ecològica. Producció de llavors i planters.

Els sistemes de producció actuals han separat completament els treballs de producció d’hortalisses amb els de producció del material vegetal que s’empren (llavors i planters).

Tradicionalment aquestes tasques les realitzaven els mateixos  productors i productores, per la qual cosa la conservació del  germoplasma que millor s’adaptava a les seues comarques estava assegurat.

Aquesta ruptura ha portat a la perduda de l’hàbit de la  conservació de les varietats locals i el que és molt greu: a la  perduda de molts dels coneixements en producció de llavors i planters d’hortícoles.

Si vols asistir al Curs, ompli el formulari:

CABANES (Castelló):

Del 14 al 17 de maig de 2019. De 16:00 – 20:00h + Visita tècnica dissabte 18 de maig, de 10:00 – 14:00h. Al Casal Jove (C/ Delegat Valera, 50).

LA BAIA – ELX (Alacant):

Del 21 al 24 de maig de 2019. De 16:00 – 20:00h + Visita tècnica dissabte 25 de maig, de 10:00 – 14:00h. Al Centre Social de La Baia (Carrer la Casilla, 2).

CARRÍCOLA (València):

Del 28 al 31 de maig de 2019. De 16:00 – 20:00h + Visita tècnica dissabte 1 de juny, de 10:00 – 14:00h. A l’Atmella de Palla.


Completa el formulari

Aquest curs té com a objectiu la formació en tècniques de producció de llavors i planters als agricultors i agricultores actuals, dotant als   vertaders protagonistes de la conservació de la biodiversitat conreada les eines per a fer-ho.

El curs incidirà en tecnologies qualificades de producció de material vegetal (llavors i planters) amb tècniques ecològiques, la qual cosa  permetrà dotar de noves competències als professionals del sector agrari. Tot açò ajudarà a la iniciativa d’activitats empresarials o professionals que situarà a l’agricultor o agricultora amb una clara millorança per a assumir els reptes actuals del sector agrari.

El curs també promourà la transferència del coneixement resultant de les actuals línies d’experimentació i recerca en la temàtica  abastada. Un aspecte molt important del curs és promoure la producció de llavors i planters de qualitat, la qual cosa ens obliga a abastar aspectes claus per a la sanitat vegetal i per açò les normes i precaucions a prendre per a assegurar la seguretat en el treball.

Metodologia i índex de continguts.

El curs va a ser eminentment pràctic,  enfocant totes les sessions a  l’adquisició de  competències en la matèria.
Es van a realitzar 4 sessions en un aula de 4 hores de durada on s’exposaran continguts a manera de conferència i es realitzaran pràctiques per a desenvolupar i complementar els mateixos.

Es realitzarà una visita tècnica de 4 hores de durada, a una finca de producció ecològica d’hortalisses en les quals es faça producció de  llavors o a un viver de producció de planters hortícoles.

Índex de continguts

Sessió 1.
Part 1. Llavors i agricultura ecològica. (aula)
– Les varietats locals. Llavors ecològiques i varietats tradicionals.
– Importància de la biodiversitat cultivada
– Llavors ecològiques, biodiversitat i situació del sector llavors.
Practica: Reconeixement de famílies amb mostres portades a l’aula per la professora, observació de flors, llavors.

 

Part 2. Botànica de les llavors. Conservació i germinació. (aula)
– Botànica aplicada. Estructura i funcionament de les llavors. Fotoperiodisme, vernalizació i letargia. Pol·linització i fecundació, germinació, vernalización i latència.
– Normativa de producció i venda de llavors i plantes de viver.
Pràctica: Proves de viabilitat en aula i per a portar a casa i compartir resultats.

Sessió 2. Viverisme hortícola ecològic. (aula)
– Normatives legals i tràmits de l’activitat d’un viver professional.
– Tipologia de viver. Instal·lacions bàsiques. Àrees de magatzematge i depòsits. Zonificació en el viver.
– El viver. Sistemes de multiplicació de les plantes. Factors ambientals claus. Els substrats i la fertilització del planter ecològic. Mètodes de producció de planters de les principals espècies hortícoles.
Pràctica: Reconeixement de substrats, mescles de substrats, sembres, aclarides de plántoles.

Sessió 3. Producció de llavors ecològiques. (aula)
– Principis de la producció de llavors.
– Conservació de varietats. Recursos genètics i millora.
– Cultiu de planta portagraos. Necessitats. Clima i sòl. Pràctiques agrícoles especifiques. Tallavents, proteccions, tutors, embutxacats…
– Tècniques específiques per a la producció de llavors. Tècniques per a evitar la hibridació, aïllaments, pol·linització manual
Pràctica: Tècniques d’extracció de llavors.

Sessió 4. Producció de llavors ecològiques. (camp)
– Descriptors per a caracteritzar
– Recol·lecció i processament, Operacions de neteja de llavors, Emmagatzematge. Certificació de llavors, Assajos de germinació
– Mètodes de conservació de llavors. Gestió d’un banc de llavors.
Pràctica: caracterització planta, aïllaments i pol·linitzacions, recol·lecció de llavor.

Sessió 6.  Viverisme hortícola ecològic. (visita tècnica)
– Disseny del viver ecològic.
– La sembra i l’esquejat. Regulació climàtica en el viver.
– Maneig de substrats i nutrients en el planter ecològic.
– Mètodes de producció de planters de les principals espècies hortícoles.

Pràctica: visita a viver i realització de tècniques bàsiques de viverisme. 

ATENCIÓ: Aquesta programació podrà ser modificada, pel que l’equip docent informarà de la programació de continguts definitiva al principi de cada curs.


Si vols saber més sobre el finançament d’aquests tallers, clicka a la imatge.

De conformitat amb l’establit en l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades li informem que les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Llavors d’ací. Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercitar els corresponent drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l’establit en la Llei 15/1999 davant Llavors d’ací com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: per correu electrònic: llavorsd@llavorsdaci.org; o per correu postal: Llavors d’ací, C/ Quart, 80, 46008, València. Més informació ACÍ.