La junta directiva

La junta directiva està formada per:

– Un President: Enrique Martínez

– Una Vicepresidenta: Mayte Forner

– Un Secretari: Franc Garcia

– Un Tresorer: Alberto Llopis

– Dos Vocals: Toni Espi i Manuel Lopez