inici

L'associació Conservar
l'agrodiversitat
Per què conservar? Qué conservar? Com conservar? Qui pot conservar? Qualitat dels aliments Agricultura ecológica Activitats Actualitat Documents

iniciConservar l'agrodiversitat


Agricultura ecológica

Què és l'Agricultura Ecològica?
L'Agricultura Ecològica apareix com alguna cosa més que l'aplicació d'unes normes tècniques de cultiu. Busca recuperar una agricultura ambientalment sana, i socialment justa. Per això disposa d'unes bases agronòmiques fonamentades.

UN DEUTE HISTÒRIC
L´agricultura ecològica reconeix com una de les seues fonts de coneixement a l´agricultura tradicional: aquesta ha sabut crear i mantenir agroecosistemes productius i sostenibles al llarg del temps. Els sistemes agraris tenen sentit a escala local, responen als recursos locals disponibles i a la forma en que la societat rural s´apropia d´ells. Així les tradicions, les costums agrícoles, les tècniques i èpoques de treball tenen una lògica interna que respon a la coevolució entre persones i entorn, i que dóna com a resultat el manteniment de una societat humana en el seu agroecosistema.

AGROECOSISTEMA: CONCEPTE FONAMENTAL
L´agroecosistema descriu les activitats agràries realitzades por grups de persones en el medi físic. Posseeix característiques particulars, ja que és el resultat de las variacions geogràfiques, junt al clima i sòl propi, les relacions econòmiques i la estructura social-cultural fruit de la història.

EL PAPER DE L'AGRICULTOR
L'agricultura introdueix una gran simplificació de la diversitat biològica present i per tant dels mecanismes de regulació amb que contava el sistema natural. L´agricultor passa a ser el responsable de la sostenibilitat de l´agroecosistema, és per tant el gestor dels sistemes agraris.

UNA DEFINICIÓ ACCEPTADA
L'Agricultura Ecològica:

 • És un sistema agrari que té com objectius la producció d'aliments de la màxima qualitat, seguint els cicles naturals, excloent l'aplicació de productes químics de síntesis i basant-se en el coneixement tradicional, junt als nous coneixements científics i socioeconòmics.
 • Obté una quantitat d'aliments suficients i naturals que no incorporen substàncies o residus que disminueixen la seua capacitat alimentària o perjudiquen la salut.

 • Manté i augmenta la fertilitat natural de la terra, amb bones tècniques de cultiu i fertilització orgànica.
 • Intenta utilitzar recursos renovables en sistemes agraris organitzats localment, tant per a les fonts energètiques com per als fertilitzants i altres necessitats, així disminueix la dependència de l´agricultor.
 • Fomenta i intensifica els cicles biològics de l´agroecosistema, els microorganismes, les plantes i els animals. L´ecosistema agrari es considera com un organisme, com un conjunt, no com a parts separades, controlant de forma natural les plagues i malalties.
 • Reclama l´ús de les varietats tradicionals i races autòctones com un patrimoni genètic i cultural, pertanyent a tots els que treballen el camp, que asseguren la necessària diversitat i mantenen la gastronomia pròpia.
 • Cura i preserva la naturalesa: manté l'aire i l'agua nets, la terra viva. No sols evita tota la contaminació possible, fonamentalment la dels productes fitosanitaris i els adobs de síntesis, sinó que filtra les aigües i sòls contaminats sanejant-los. Per tant la seua presència millora les condicions ambientals dels nostres paisatges.
 • És l'únic sistema de producció d'aliments on està prohibit l'ús d'organismes modificats genèticament (OGM's) per tant suposa la màxima garantia per aquells consumidors que no volen aquestos productes industrials.
 • Potencia la vida de tots els ecosistemes. Per eixò al augmentar la diversitat dels agrosistemes agraris, protegeix els hàbitats i animals silvestres, per l'efecte protector i complementari dels sistemes naturals seu entorn.
 • Aporta al ramat les condicions vitals adequades a les seues funcions bàsiques de conducta innata, amb el fi de que visquen de la forma més pareguda a les seues condicions naturals, a la vegada que augmenta la qualitat del producte optés, ja que no utilitza substàncies sintètiques en la seua cria.
 • Intenta valoritzar i millorar les condiciones de vida de l'agricultor, evitant-li el contacte amb productes tòxics de síntesis, i considerant la vida rural com part integrant d'una cultura rica i pròpia.
 • Contempla també, com insubstituïble, la relació consumidor-agricultor, recuperant els mercats i productes locals, amb noves relacions on neix el mutu enteniment i la confiança, front a la especulació, els fraus o els costos afegits als productes agraris convencionals (comissions, abusos). Per aquest motiu demanda preus justos als productes de qualitat que ofereix.
Per a rebre informacions de l'associació:

Atenció al públic. Cridar al 685529217 (Mar) per a concretar cita.


FES-TE SOCI ACÍ


 

Reddesemillas

viacampesina

logograin