inici

L'associació Conservar
l'agrodiversitat
Per què conservar? Qué conservar? Com conservar? Qui pot conservar? Qualitat dels aliments Agricultura ecológica Activitats Actualitat Documents

iniciConservar l'agrodiversitat


Com conservar?

  1. Recolzant sistemes agraris que suponguen un trencament amb els models mercantilistes actuals.

  2. Conservació in situ.Recolzant xarxes d’intercanvis de llavors i creant jardins botànics, on es mantinguen aquestes llavors.

  3. Conservació ex situ. Mitjançant bancs de germoplasma.

    Un banc de germoplasma és una col.lecció de material vegetal viu, en forma de llavors i espores, que preten localitzar, recolectar i conservar plantes considerades d’interés prioritari. Es conserven en condicions òptimes d’humitat i temperatura, per a mantenir el seu potencial germinatiu durant llargs periodes. Periodicament el banc ha de renovar el seu material, amb la qual cosa es veu obligat a reproduir part de la seva col.lecció per a mantenir-la viable.

  4. Protegint espais asilvestrats, com margens, barrancs, talusos de camins i per supost les nostres masses forestals.

  5. Deguem revaloritzar i divulgar les potencialitats i els avantatges de les varietats tradicionals.

  6. Deguem millorar l’accesibilitat dels qui conreen als bancs de germoplasma existents.

  7. Fer prospeccions al medi rural de varietats tradicionals, recollida i conservació si es considera necessari.

  8. Capacitar als qui conreen per a reproduir i mantenir en estat òptim el material vegetal.

Per a rebre informacions de l'associació:

Atenció al públic. Cridar al 685529217 (Mar) per a concretar cita.


FES-TE SOCI ACÍ


 

Reddesemillas

viacampesina

logograin